حاوی لیست کامل شرکتهای تولید کننده و صادرکننده در هلند .

شامل مشخصات کامل شرکتهای هلند

* با قابلیت جستجو بر اساس محصولات و نام کمپانیها .

* به انضمام نام و مشخصات کامل شرکتها

* قابل اجرا به وسیله كامپیوتر .
* روش استفاده بسیار آسان.
* شامل نام ، آدرس ،تلفن ، فكس ، ایمیل ، وب سایت شركتها .

قیمت : 4000 تومان